Hoe?

1. Door de hulpvrager te ontmoeten op zijn terrein of bij de oudere thuis met (een deel van) diens netwerk, waaronder de huisarts, en door een zorgplan op maat aan te bieden.

2. Door zorgbegeleiding in netwerkverband te ontwikkelen :

  • ondersteunen en mobiliseren van het bestaande netwerk;
  • luisteren naar iedere betrokkene in het netwerk;
  • ontwikkelen van een efficiënt, multidisciplinair werkproces;
  • ondersteunen van de communicatie tussen de verschillende hulpverleners en mantelzorgers;
  • opzetten van overleg rond de oudere persoon;
  •  bruggen slaan tussen de ambulante sector, de ziekenhuizen en de thuiszorg.

3. Door continuïteit van de zorg te waarborgen door middel van multidisciplinaire overlegvergaderingen.

4. 
Door het verzekeren van de naleving van de beroepsethiek .