Dionysos

Dionysos stelt een mobiel team ter beschikking ter ondersteuning van het zorgnetwerk rond de oudere en kwetsbare persoon vanaf 60 jaar. Vanuit een professionele luisterbereidheid en gezamenlijk overleg wil Dionysos de draagkracht van het netwerk, en daarmee ook die van de patiënt, ondersteunen, zodat de patiënt zolang mogelijk ithuis kan blijven wonen. Bij elke hulpvraag wordt een project op maat uitgewerkt, waarbij de continuïteit van de zorg verzekerd wordt.

Interventieterritorium: de 19 gemeenten van Brussel.

De tussenkomst van Dionysos is gratis, er is alleen een vignet van de mutualiteit nodig.


Dionysos is een dispositief van de vzw rivage-den zaet en is ondersteun door IRISCARE.